Aanlegadvies

 

Bestelling

Aandachtspunten bij de bestelling van onze producten:
Bereken goed wat er geleverd moet worden en houd hierbij rekening met eventuele breuk, zaag-/knipverliezen er wordt over het algemeen een marge van 10% hierin aangegeven.

een kleur kan afwijken van een showmodel tegel, indien dit het geval is komt dit doordat het een andere productie begaat.

Bij nabestelling bestaat de kans dat er uit een andere productie geleverd wordt en dat er daardoor kleur- of structuurverschil bestaat tussen de verschillende leveringen, hier zijn geen reclamaties mogelijk.

Bij nabestelling moet u rekening houden met extra transportkosten.

Maak goede afspraken over tijdstip en plaats van levering. Bijvoorbeeld door het minimaal 1 dag voor aanvang van het werk te laten bezorgen

 

 

Levering

Aandachtspunten bij de levering van onze producten:

Zorg dat er voldoende ruimte is op de leverplaats voor vrachtwagen en producten.

Pakketten op een vlakke ondergrond laten plaatsen en niet op elkaar laten stapelen.

Controleer de producten bij aankomst op eventuele onvolkomenheden in o.a. kleur, structuur en productiedatum,bij twijfel direct contact opnemen met uw leverancier.

Verpakking tot aan verwerking zoveel mogelijk intact laten. Vroegtijdig verwijderen van de hoes kan leiden tot het ontstaan van kalkuitbloei of kleurverschillen.

Veel van onze producten worden gemaakt met kleurechte mineralen. Kleine kleurverschillen kunnen om die reden altijd voorkomen, ook in producten met dezelfde productiedatum.

Monsterstenen en foto’s zijn altijd indicatief.

Het verwerken van de stenen betekent acceptatie van de materialen.

Maattolerantie
Maattolerantie komt voor in alle tegels en stenen; deze verschillen in maatuitvoeringen in zowel lengte, breedte als dikte worden bepaald door de betreffende fabrikanten / importeurs en deze marges worden in richtlijnen vastgesteld. In deze is dus altijd belangrijk voldoende materiaal te bestellen, zodat men niet enige tegels of stenen te kort komt, waardoor problemen kunnen ontstaan.

Statiegeld Verpakking
Om schadevrij te kunnen leveren worden materialen vaak op statiegeld verpakkingen geleverd.

 

 

Voorbereiding

Aandachtspunten bij de voorbereiding van het straatwerk:

De Vakman
Het beste resultaat verkrijgt u door uw bestrating te laten verwerken door een professionele stratenmaker of hovenier!

Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u.

Eerst ontwerpen
Laat van tevoren een goed ontwerp op schaal maken. Vergeet hierbij vooral niet plaatsen zoals deuren, regenpijpen en afvoerputjes aan te geven.

Ook voor een tuinontwerp staan wij voor u klaar, of maak uw eigen 3D tekening op onze website.

 

 

Verwerking van Bestrating en Tegels beton

Het zandbed
Bovenste laag 3-5 cm fijn split, metselzand of kalkvrij brekerzand voor een goede doorwatering, waardoor de kans op kalkuitbloei sterk wordt verminderd. Het zandbed hieronder moet minimaal 10 á 15 cm dik zijn. Bij een weke ondergrond, zoals bijv. klei of veengrond, is een zandbed van 20 cm aan te raden. Op plaatsen die zwaar belast worden zoals bijv. een inrit, kunt u het beste 25 cm uitgraven, om voor een extra stevig zandbed te zorgen kunt u onder deze 25 cm dikke zandlaag nog een pakket van 10 cm grof split, of gebroken puin aanbrengen. Bij grotere formaten is het raadzaam om de ondergrond te stabiliseren met Varistone Stabimix.
Op goed doorlatende grond (zandgrond) mag het zandbed wat lager zijn. Tril de afzonderlijke lagen zo vast mogelijk aan met behulp van een trilplaat. Houd rekening met de dikte van de sierbestrating bij het bepalen van de uit te graven diepte, houdt er rekening mee dat de bestrating +/- 1 cm hoger komt te liggen als de kantopsluiting. En laat de bestrating minstens 1 cm per meter aflopen, laat hierbij (wanneer dit mogelijk is) het afschot van de woning af lopen. Dit voorkomt wateroverlast.

Afschot
Nadat u het zandbed heeft aangebracht gaat u de kantopsluiting aanbrengen. Houd hierbij rekening met het afschot van 1 cm per meter. Vervolgens neemt u een rechte plank, en zaagt in de kopse kanten van de plank een keep uit die de afmeting heeft van de dikte van de bestrating die u toe gaat passen – 1 cm. Bijv. als de bestrating die u toepast 6 cm dik is zaagt u dus uit beide kopse kanten van de plank 5 cm weg. Leg de uiteinden van de plank op de kantopsluiting en trek de plank achteruit, het zand wat te veel is schraapt u nu weg.

Profileren zandbed
Houd tijdens het straatwerk het zandbed glad doormiddel van planken of plaatmateriaal, dit vergemakkelijkt het strak aan elkaar leggen van de bestrating.

Plaatsing

Aandachtspunten bij de plaatsing van onze producten:

Nu u het zandbed glad heeft kunt u beginnen met het leggen van de bestrating. Om er zeker van te zijn dat de bestrating niet meer verschuift, moet er langs de buitenkant een band worden aangebracht. De bestrating wordt als het ware ‘opgesloten’. Hiervoor zijn speciale opsluitbanden verkrijgbaar.

Opsluitbanden worden meestal iets lager (+/- 1 cm) geplaatst dan de bestrating.

Zorg dat u altijd haaks begint en dat u tijdens het bestraten ook haaks blijft werken.

Bestrating strak (ongetrommeld) of tegels/siertegels zonder afstandhouders en facet met een minimale voeg (+/- 3 mm) straten, dit voorkomt dat de randen van de tegels/siertegels/bestrating beschadigen.

Tegels niet over elkaar schuiven. Krassen zijn moeilijk of niet te verwijderen.

Op plaatsen waar u niet uit komt met het patroon, kunt u de stenen op maat zagen (nat). Na het zagen de delen direct goed naspoelen met schoon water om vlekvorming te voorkomen. Voorkom het druppen van zaagwater op verwerkt product. Kleine elementen kunnen evt. ook geknipt worden met een steenknipper.

Als u tegels in de stabilisatie wilt verwerken altijd stabimix gebruiken om problemen te voorkomen. Genuanceerde stenen net als al onze producten vóór het bestraten goed mixen uit verschillende pakketten en lagen. Ook natuursteen is uniek in zijn structuur en kleurnuancering daarom dient u, net als al onze producten, ook deze tegels uit verschillende verpakkingen te mengen. Aders en natuurlijke structuren en kleurafwijkingen kunnen voorkomen en zijn géén gebreken. Zorg voor een goede doorluchting van de tegels indien u bloembakken etc. erop plaatst om aftekeningen te vermijden.

Afwerking

Aandachtspunten bij de afwerking van het straatwerk:

Veeg schoon zand in de voegen, daarna de bestrating goed schoon vegen voordat u gaat aftrillen.

Tril de bestrating van de rand naar het midden met een lichte trilplaat.

Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn en voorzien van een witte rubberen mat of zool.

Let wel, er zijn ook producten die NIET afgetrild mogen worden.
(tegels vanaf 60×30, siertegels, natuursteentegels en GeoArdesia)

De kieren/voegen vult u op met voegzand, voegmortel of voegsplit. Dit is zand, voegmortel of voegsplit dat na het bestraten wordt ingeveegd, zodat de klinkers cq: tegels goed vast komen te liggen en er geen kieren ontstaan. Voegzand, voegmortels en voegsplitten zijn in verschillende kleuren leverbaar. Zie onze catalogus voor Varistone voegmortels. 

Laat het overgebleven zand maximaal een week op uw terras liggen

Veeg daarna nog regelmatig zand in de voegen.

Gebruik nooit geen klapzand of vervuild zand bij het invoegen.

 

 

Verwerking van keramische buiten tegels voor lichte belasting

Om keramische buitentegels duurzaam te verleggen kan men gebruik maken van grofzand, bijvoorbeeld drainzand/vloerenzand.

Hieronder staat globaal beschreven hoe deze ondergrond op te bouwen en met welke materialen.

De ondergrond onder het vloerenzandbed moet draagkrachtig zijn, volgens de te verwachten (verkeers)belasting. Op zand- en kleigronden volstaat een goed mechanisch verdicht zandbed van minimaal 15 cm metsel- of ophoogzand, bij lichte belasting zoals loopverkeer. Afgewerkte hoogte dient minimaal 8 cm plus de dikte van tegel te zijn onder maaiveld.

Als basis gebruikt men drainzand/vloerenzand aangezien dit goed verwerkbaar is en toch nog voldoende drainerend. Dit drainzand of vloerenzand mengt men droog in een betonmolen in de verhouden 1:6 met  Stabimix. Als deze mortel goed droog gemengd is water toevoegen zodat het een aardvochtige substantie in de betonmolen wordt. De juiste hoeveelheid wat is afhankelijk van het vochtgehalte in het gebruikte vloerenzand.

De met de betonmolen gedraaide mortel uitstorten over de aangelegde onderopbouw en in een laagdikte van minimaal 8 cm afrijen. Eventueel op het gewenste afschot 1%.
NB: Werk meter voor meter en zorg dat de mortel niet opdroogt tijdens de verwerking.

Door de keramische tegels aan de onderzijde te voorzien van een hechtlaag voorkomt men het losliggen van deze tegels en zorgt men dat de bestrating vast komt te liggen op de gedraaide mortel. Als hechtlaag gebruikt men hechtmiddel Ardex X32. Ardex X32 aanmaken volgens de beschrijving op de zak en met een handstoffer of lijmkam aan de onderzijde van de tegel of steen aanbrengen. Het verbruik hiervan is gemiddeld 3 kg/m².

Hierna kan de keramische tegel in aardvochtige vloerenzandbed geplaatst worden en met een rubber hamer lichtjes worden gecorrigeerd.
Daarna de tegels eventueel nareinigen met water en een spons om cementresten op de oppervlakte te voorkomen.

Daarna de aangelegde bestrating voegen met een geschikte voegmortel van simson. Dit is afhankelijk van de toepassing.

Indien men cementgebonden voegmortel toepast, dient men rekening te houden met dilatatievoegen vanuit de onderbouw.

LET OP: deze tegels mogen niet afgetrild worden.

 

 

Verwerkings en onderhoud van natuursteen

Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt. Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg belangrijke factor. Hierbij geven wij U enige tips zodat uw terras, oprit of tuinpad er schitterend uit kan komen te zien.

Indien U na het doorlezen van deze tips toch nog vragen mocht hebben of gewoon aanvullende informatie wenst, kunt U altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Een goede fundering is de basis van elk project.

De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Toch willen wij U graag enkele basisregels meegeven.

Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een onderlaag die bestaat uit grove steenslag of gebroken puin in de maat 20/32 mm (al dan niet zand/cement gebonden), en een afwerklaag die bestaat uit grof zand of in voorkomend geval met stabimix gestabiliseerd zand of mortel. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen. Daar waar de ondergrond slechts zeer weinig draagkrachtig is, en in die gevallen waar men twijfelt over de draagkracht van de bestaande ondergrond, adviseren wij het gebruik van een stabilisatie doek. Dit kunststof doek moet worden geplaatst onder de funderingsmaterialen, zodat de druk gelijkmatiger wordt verdeeld. Bovendien zorgt een stabilisatie doek ervoor dat de funderingsmaterialen goed gescheiden blijven van de bestaande ondergrond.

Een andere basisregel bij funderingen bepaalt dat dunne afwerkingproducten (bijv. tegels van 1 à 2 cm dik) een erg stevige fundering vragen, vaak zelfs een massieve betonnen plaat of een laag van ca. 10 cm opgebouwd uit drainagemortel. In dit geval zullen de tegels vaak worden geplaatst in de specie. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Dikke bestratingstenen bijvoorbeeld, kunnen worden geplaatst op een fundering van enkel goed verdicht grof zand.

Tenslotte geldt als basisregel ook, dat de verwachte belasting (druk) de dikte van de fundering bepaalt. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het tuinpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers.

De prachtige variatie van kleuren en structuren is eigen aan natuursteen.

Natuursteen is uniek in zijn kleurnuancering en structuur. Geen twee stenen zijn hetzelfde. Daarom dienen alle tegels, bestratingmaterialen en andere natuursteenproducten vóór verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze manier wordt de meest harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen van het gebruikte materiaal verkregen.

Dilatatievoegen en afwatering.

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m2 of de lengte meer dan 5 m1 bedraagt, dient bij een vaste verwerking een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering en de legmortel. Bij verwerking in drainagemortel kan het aantal dilataties worden beperkt.

Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingvoeg door het plaatsen van isolatiefoam of een gelijkwaardig product.

Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1,5 % (= 1,5 cm per m1) te worden gelegd om waterophoping op de vloer zo veel mogelijk tegen te gaan. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt.

De “opsluiting” van de tegels of bestratingmaterialen garandeert duurzaamheid.

Elke tegel of bestratingmateriaal dient stevig te worden “opgesloten”. Bij natuursteen wordt vaak met een opsluitband gewerkt. De opsluitband moet hoger zijn dan de dikte van het afwerkproduct. Vaak kiest men hier voor een hardstenen of granieten opsluitband. Naast opsluitbanden, wordt er met name bij bestratingen vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z’n kant geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1 à 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf.

Plaatsing

Gebruik bij de plaatsing altijd schone zandsoorten en in voorkomend geval cement van een goede kwaliteit. Bij natuursteen adviseren wij het gebruik van stabimix.
Bij natuursteentegels worden de tegels bijna tegen elkaar gelegd/bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als elastische brug tussen de tegels. Zonder deze voeg, bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bovendien kunnen mogelijke kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover het materiaal, hoe breder de voeg.
Dunne tegels van 2 à 4 cm dienen te worden geplaatst in een goed gemengd (mortelmolen) zand/stabimix mengsel van 1 deel stabimix met 6 delen zand. Deze zand/stabimix mengeling dient zandvochtig zijn. Veel professionele tegelzetters zullen deze laag gebruiken als werklaag, waarbij de tegels uiteindelijk in een dunne specielaag worden geplaatst. Het direct plaatsen van de tegels in het zand/stabimix mengsel blijft echter ook mogelijk. Wij adviseren in alle gevallen plaatsing in een laag van drainagemortel waarbij de tegel op de rugzijde wordt voorzien van een hechtlaag.

Aandachtspunten bij de afwerking van het straatwerk:

Veeg schoon zand in de voegen, daarna de bestrating goed schoon vegen voordat u gaat aftrillen.

Tril de bestrating van de rand naar het midden met een lichte trilplaat.

Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn en voorzien van een witte rubberen mat of zool.

Let wel, er zijn ook producten die NIET afgetrild mogen worden. (tegels vanaf 60×30, siertegels, natuursteentegels en GeoArdesia keramiek)

De kieren/voegen vult u op met voegzand, voegmortel of voegsplit. Dit is zand, voegmortel of voegsplit dat na het bestraten wordt ingeveegd, zodat de klinkers cq: tegels goed vast komen te liggen en er geen kieren ontstaan. Voegzand, voegmortels en voegsplitten zijn in verschillende kleuren leverbaar

Laat het overgebleven zand maximaal een dag op uw terras liggen

Veeg daarna nog regelmatig zand in de voegen.

Gebruik nooit geen klapzand of vervuild zand bij het invoegen.

Gepast onderhoud zorgt voor jarenlang plezier van uw natuursteen.
U kunt een terrastegel voor of na de verwerking impregneren. Door een impregnering wordt de vloer beschermd tegen indringend vocht en zal de vlekbestendigheid verbeteren.

Indien u natuursteentegels verwerkt in de specie, drainagemortel of op een betonnen ondergrond verlijmt, is het waarschijnlijk noodzakelijk een cementsluier te verwijderen. Afhankelijk van de steensoort en de hardnekkigheid van de aanslag, kunt u hiervoor een zuurhoudende of zuurvrije cementsluierverwijderaar gebruiken.

Het is bij de meeste steensoorten mogelijk de vloer te impregneren en te beschermen. Ook een kleurverdiepende impregnering is mogelijk. Bij zeer dichte materialen is het opnamevermogen van de steen echter zo gering dat wij adviseren dit door vakmensen uit te laten voeren.

Periodiek onderhoud zal waarschijnlijk na de winter nodig zijn. Wederom afhankelijk van de steensoort kunt u dan kiezen voor een zuurvrije of zuurhoudende grondreiniger.

Het normale onderhoud gebeurt bij voorkeur met een zeepvrij onderhoudsmiddel, zeker als de vloer geïmpregneerd is. Mocht u toch kiezen voor een zeephoudend reinigingsmiddel, zoals Carolinezeep, dan moet u rekening houden met de mogelijkheid dat vuil zich kan afzetten in de vetfilm die zeep op uw tegels achterlaat. Deze vetfilm is echter goed te verwijderen. Zeep heeft de eigenschap de vloer te beschermen tegen indringend vocht en zal licht kleurverdiepend werken.

 

 

Verwerking gebakken bestrating

Hanteer voor het leggen van een bestrating met straatbakstenen de volgende richtlijnen. Deze tips gelden voor alle formaten, zoals waalformaten, dikformaten en universele formaten, in de verschillende uitvoeringen.

De ondergrond of fundering
Een goede, duurzame bestrating begint met een degelijke fundering. Is de fundering niet goed, dan kan het terras of tuinpad na verloop van tijd gaan verzakken. De fundering is afhankelijk van de ondergrond, de toepassing en het type straatbakstenen. Er zijn een aantal vuistregels om de fundering te bepalen. Hoe zwakker de ondergrond, hoe zwaarder en dikker de fundering. Hoe zwaarder de bestrating wordt belast, hoe dikker de fundering moet zijn. Een voorbeeld; op het pad naar de voordeur wordt alleen gelopen. De oprit bij de garage wordt met de auto bereden.

Bij particuliere projecten bestaat de fundering veelal uit twee lagen:

Een onderlaag van grove steenslag of gebruiken puin

Bestrating voor opritten:

Een funderingslaag, van grove steenslag met een dikte van maximaal 30 cm.

Daarop een straatlaag van brekerzand kalkvrij van minimaal 5 cm.

De onderlaag varieert van 15 tot 30 cm dikte en moet door goed aantrillen worden verdicht. Heeft de ondergrond een slechte draagkracht, dan kan het beste een geotextiel op de onderlaag worden geplaatst. Dit doek verdeelt de druk gelijkmatiger. Daarnaast kan het funderingsmateriaal niet in de ondergrond wegzakken.

Een onderlaag van ophoogzand

Bestrating voor voetpaden:

Voor voetpaden en terrassen is een funderingslaag van zand met een dikte van 15 cm meestal voldoende. Bij een minder stevige ondergrond moet 20 cm worden aangehouden.

Een straatlaag van brekerzand kalkvrij van minimaal 5 cm.

Bestrating voor opritten:

Voor opritten is een funderingslaag van zand met een dikte van 30 cm voldoende.

Een straatlaag van brekerzand kalkvrij van minimaal 5 cm

De onderlaag van bestrating moet voldoende waterdoorlatend zijn. Houd rekening met een afschot zodat regenwater naar de zijkanten van de bestrating wordt afgevoerd. De fundering en straatlaag moeten bol worden opgezet. Leg de bestrating hoger dan de bloemenperken, zodat het regenwater eenvoudig kan verdwijnen.

Houd rekening met het feit dat funderingslaag kan inklinken. Het dichten met een kleine trilmachine is absoluut noodzakelijk.

De kantopsluiting
De bestrating moet worden opgesloten. Voor een normaal terras zijn banden vanaf 5x15x100 cm voldoende. Onder invloed van het berijden met auto’s kan de bestrating in zijdelingse richting worden weggedrukt. Een stevige kantopsluiting, van 8x20x100 cm, is daarom bij garagepaden noodzakelijk.
Bij de kantopsluitingen wordt meestal 1 streklaag aangebracht. De bestrating moet 1 tot 2 cm boven de kantopsluiting liggen, zodat regenwater goed wordt afgevoerd.

Het straten
Straatbakstenen moeten altijd vanuit meerdere pakketten door elkaar heen verwerkt en gestraat worden. Zeker bij genuanceerde straatbakstenen. Bij deze genuanceerde straatbakstenen is het beter om de lagen van het steen pakket diagonaal af te pakken. Zo ontstaat een fraaie verdeling van de verschillende kleuren.

Worden de straatbakstenen aangevoerd in pakketten, opper bij voorkeur mechanisch. Dit voorkomt beschadiging, bespaart tijd en spaart de rug.

Houd altijd een voeg 2-3 mm tussen de straatbakstenen aan. Dit is voor het invoegen van zand noodzakelijk, hierdoor komen de straatstenen vast te zitten. Ook bij het vlijen deze voeg respecteren. Verwerk de straatstenen altijd in dezelfde richting.

Onder de hamer straten geeft een goed resultaat, de straatstenen worden dan op de juiste hoogte gestraat. Het corrigeren door extra hard te slaan is een onjuiste methode. Er ontstaan dan vaak beschadigingen aan de straatbaksteen.

Het verband
In bestratingen zijn veel verbanden mogelijk. Keper- en elleboogverband zijn zeer stabiel en daardoor geschikt voor die delen van de bestrating die worden bereden. In voetpaden en terrassen kan een blokverband of halfsteens- en diagonaalverband worden toegepast.

Het afwerken 
De bestrating invoegen moet grof kalkvrij zand of kalkvrij brekerzand, vervolgens vegen en aftrillen (met lichte triller). Aansluitend de bestrating vegen, en voegen volledig vullen.

Uitslag op straatbaksteen
Uitslag komt slechts zeer zelden voor. Bij regen op de bestrating zak het regenwater door de straatbakstenen heen. Natuurlijke omstandigheden laten deze uitslag na verloop van tijd verdwijnen.
Op plekken in de bestrating waar beregening niet plaatsvindt, zoals carports en dakoverstekken kan enige uitslag ontstaan. Hierdoor kunnen stoffen uit de straatlaag worden opgelost die zich na droging op de bestrating als een witte uitslag aftekenen. Het is raadzaam op deze plaatsen de bestrating regelmatig met water te schrobben.

Het gebruik van een hogedrukreiniger is niet verstandig. Het voegzand tussen de straatbakstenen kan bij een hogedrukreiniger relatief eenvoudig worden weggehaald, dit is niet wenselijk.
Het is aan te bevelen om bestratingsdelen die overdekt zijn te behandelen met een impregneermiddel opdat witte uitslag zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Reiniging van uitslag met (speciale) reinigingsmiddelen is mogelijk, als de natuur een handje moet worden geholpen. Raadpleeg daarvoor uw leverancier.

Het onderhoud
Onderhoud aan bestrating is nagenoeg te verwaarlozen, echter het is verstandig de bestrating regelmatig te vegen. Hiermee wordt vervuiling van de bestrating effectief tegengegaan.

 

 

Onderhoud

Onze producten zijn eenvoudig te onderhouden. Veel producten noemen wij dus daadwerkelijk Easy2Clean!…..
Onderhoudsvriendelijk wil echter niet zeggen onderhoudsvrij !!!
Om tot in lengte van jaren van uw terras te kunnen genieten geven wij u graag de volgende onderhoudsadviezen……

Aandachtspunten bij het onderhoud van onze producten:

Algen en mossen
Veel mensen ergeren zich aan algen of mossen die zich met name in de wintermaanden op vochtige plaatsen op de tegels nestelen. Toch zijn deze over het algemeen vrij eenvoudig te verwijderen. Met milieuvriendelijke reinigingsmiddelen is dit klusje snel geklaard. Let er wel op dat deze ook voedingsmiddelen kunnen bevatten, die ervoor
zorgen dat alg en mos terugkeren. Goede reinigingsmiddelen vindt u bij de bestratingsspecialist. Een alternatief voor reinigingsmiddelen is stoom. Hierdoor sterven algen en mossen af. U veegt later de resten gemakkelijk op.

Korstmossen
Een hardnekkiger verontreiniging zijn korstmossen. Deze bestaan uit verbindingen van algen en schimmels. Ze komen in verschillende vormen en kleuren voor. Soms zien ze er korstvormig uit, maar in andere gevallen zijn ze blad-, struik- of bekervormig. De beste bestrijdingswijze is zorgen dat de temperatuur van de korstmos dankzij stoom oploopt tot 70 graden Celsius. Doe dit bij droog weer en een buitentemperatuur van minstens
15 graden. De wortels sterven dan af.

Kalkuitbloei
Kalkuitbloei is een ander fenomeen dat voorkomt op cementgebonden materialen. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden treedt witte uitslag op. Cement vormt namelijk een chemische reactie met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd die zich op de oppervlakte afzet. Dit heeft overigens zeker geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de tegels of stenen. Na verloop van tijd verdwijnt de witte uitslag bovendien weer. Ondanks alle kwaliteitscontroles kan dit fenomeen niet voorkomen worden. Kalkuitbloei kan verwijderd worden met lauw water en schoonmaakazijn. Lukt dit niet dan kan uw bestratingsspecialist u ook andere middelen adviseren.

Hogedrukreinigers
Wij raden het gebruik van hogedrukreinigers op al onze producten af.
De sterke waterstraal spuit cementdeeltjes tussen de kleurmineralen langzaam weg, omdat die in feite als lijm werken, kunnen korrels losraken.

Overigen

Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten zuren die in de tegels trekken, door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken geleidelijk weer verdwijnen.

Pas op met strooizout, het kan onze materialen aantasten, het is behoorlijk agressief.

Vetvlekken en andere vlekken altijd direct afpoetsen.

Onderhoudsproducten

Onderhoud:

Simson
Met Simson creëert u een droomtuin die ook na de aanleg in perfecte conditie blijft. Ons uitgebreide assortiment
bestaat uit hoogwaardige producten en systemen voor tuinen, parken, terrassen en balkons.
Van lijmen en kitten tot balkon- en terrassystemen. En natuurlijk volop onderhoudsproducten, zoals
reinigings- en impregneermiddelen. Simson, voor een blijvend mooie tuin.

Div. soorten Simson hovenierslijm
Niet steeds cement aan maken, maar lekker makkelijk lijm verwerken? Gebruik dan een van onze lijmen. Voor alle soorten tegels en stenen. Perfecte prestaties onder alle omstandigheden. De ideale lijm voor bijvoorbeeld
het bouwen van muurtjes of grondkeringen.

 

 

Simson steen en tegelreiniger

Voor het reinigen van vervuilde stenen en tegels. Kan probleemloos worden toegepast op alle steen- en tegelsoorten. Bevat geen zuren.

Simson groene aanslagreiniger
Met groene aanslagreiniger bent u snel van algen of mossen af. Geschikt voor stenen en tegels. Samengesteld uit ammoniumzouten van natuurlijke vetzuren. Deze zijn volledig en zeer snel biologisch afbreekbaar.

Voegzand / voegsplit
Naast gewoon brekerzand (kalkvrij) zijn er ook diverse kleuren voegsplitten verkrijgbaar, bij donkere bestrating is het mooi om black sparkel te gebruiken.

 

 

Witte uitslag

Beton wordt gemaakt van de natuurlijke producten zand, grind, cement en water. Door de samenvoeging van cement en water wordt er calciumhydroxide oftewel zogenoemde ‘vrije kalk’ gevormd. De kalkafzetting gaat vervolgens een reactie aan met kooldioxide (CO2) in de lucht, waardoor calciumcarbonaat ontstaat.

Feitelijk kan witte uitslag in beton al direct bij de productie ontstaan. Om die zogenoemde ‘primaire uitslag’ tot een minimum te beperken of zelfs uit te sluiten, worden de productieprocessen binnen Buiter Beton vanzelfsprekend voordurend bewaakt en verder ontwikkeld.

Kalk is de enige stof in beton die niet gebonden is door de andere grondstoffen. Eenmaal buiten opgeslagen of in gebruik genomen, kan er dus een vervolgreactie tussen de naar buiten tredende vrije kalk en CO2 ontstaan, de zogenoemde ‘secundaire uitslag’. Met als mogelijk gevolg: witte uitslag op het betonoppervlak.

‘Geduld is een schone zaak’
Het ontstane calciumcarbonaat is, zonder het product aan te tasten, praktisch niet van het betonoppervlak te verwijderen.
Echter, onder invloed van koolstofdioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat in een stof die wel oplosbaar is. Zure verontreiniging in de lucht versnelt dit proces, waardoor witte uitslag op het betonoppervlak dus sneller verdwijnt op plaatsen in de buurt van veel industrie dan in gebieden met relatief schone lucht.

Witte uitslag verdwijnt op den duur dus vanzelf, waarbij geduld letterlijk en figuurlijk een schone zaak is!

Ontstane aantastingen van het oppervlak als gevolg van mechanische reiniging of reiniging bijvoorbeeld door inzet van zoutzuur, kunnen uiteraard niet bij Buiter Beton gereclameerd worden.

Ter geruststelling: witte kalkuitslag heeft géén negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een product en verdwijnt, zoals gesteld, op den duur vanzelf.
Witte uitslag is geen reden tot afkeur van een door de Wilde Sierbestrating geleverd product.