Algemene voorwaarden

 

Op deze website kan informatie bevatten die wettelijk beschermd is en onder het beroepsgeheim valt.

Onze website en brochures en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke en integere zorg samengesteld. De Wilde Sierbestrating kan dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden wan welke aard dan ook.

De Wilde Sierbestrating sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in op deze website niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze website. De Wilde Sierbestrating garandeert niet dat deze website vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

 

Productinformatie:

 

Kalkuitbloei kan voorkomen op betonmaterialen. Dit zijn witte vlekken en is een reactie van het beton.

Deze zullen vanzelf weer weggaan. Er is een schoonmaakmiddel voor om het proces te versnellen.

 • De fabrikant levert in volle pakken uit. Alle bestrating zit in volle pakken, Indien een verpakking aangepast moet worden, zijn wij genoodzaakt deelpakketkosten te rekenen.
 • De bestrating dient door elkaar gemixt te worden per laag, per pak. Een (genuanceerde) tegel is nooit helemaal hetzelfde en een productie kan (iets) afwijken van de showmodellen.
 • Wij geven u het advies om eventueel breuk en snijverlies mee te rekenen.
 • Materialen dienen ter plaatse van bezorging gecontroleerd te worden door de afnemer. Klachten dienen binnen vierentwintig uur na levering gemeld te zijn. Materialen die reeds zijn verwerkt, zijn als zodanig  geaccepteerd en kunnen achteraf nooit een reden tot klacht zijn. Restpartijen en of scherpe aanbiedingen hebben geen garantie. Indien het om een klacht gaat zal dit (in samenwerking met de leverancier) opgelost worden en kan het enige tijd duren (afhankelijk van de klacht).
 • De Wilde Sierbestrating hanteert vrachtkosten per (volle) vracht in Lelystad.
 • Zand wordt los gestort. Indien er geknepen moet worden zijn hier kosten aan verbonden.

 

Algemene informatie:

 

 • Indien een afnemer bestelt, is deze tot betaling verplicht. De Wilde Sierbestrating mag een aanbetaling vragen. Deze bedraagt minimaal vijftig procent van de hoofdsom. Betaling dient vóór levering via pin of contant betaald te zijn.
 • Na bestelling duurt het ongeveer twee weken voor de materialen bij ons binnen zijn. Daarop wordt met de afnemer een passende bezorgafspraak gemaakt. Bijzonderheden daargelaten, kan De Wilde Sierbestrating geen verantwoordelijkheid dragen voor het eventuele verlate van een levering. Bij het overschrijden van de aflevertermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 • De Wilde Sierbestrating neemt geen( bestrating) materiaal retour(en)  (mits in overleg met retourkosten).
 • Een aanbieding of prijs bindt De Wilde Sierbestrating niet en geldt slechts bij het plaatsen en/of betalen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Alle opgaven door De Wilde Sierbestrating van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. De Wilde Sierbestrating kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
 • De afnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat deze bekend is met onze algemene voorwaarden.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd bij een van onze medewerkers terecht. Wij helpen u graag.

 

Met vriendelijke groet,

De Wilde Sierbestrating